XXXVII CAMPIONAT INDIVIDUAL D'ESCALA I CORDA. Marc vs Francés

Des de Trinquet de Vila Real