RECREACIÓ DE LA BATALLA OCORREGUDA AL RIO MILLARS EL 9 DE MARÇ DE 1810

Castelló recrea la batalla en la qual veïns del carrer van eixir a defendre's de l'exèrcit de Napoleó un 9 de març de 1810. En la batalla 77 veïns van perdre la vida.
PROXIMIA