XXXVII CAMPIONAT INDIVIDUAL D'ESCALA I CORDA. De la Vega vs Francés

Des de la Pobla de Vallbona