ALBA ALEMÁN ANDRÉS SOBRE SALUT I SEDENTARISME

ALBA ALEMÁN, FISIOTERAPEUTA I COACHIN ESPORTIU IMPARTIX UN TALLER SOBRE HÀBITS ESPORTIUS EN FORMA I EQUILIBRI DINS DEL MARC DE LA CARRERA DE LES EMPRESES. TIPS PER A ABANDONAR EL SEDENTARISME EN L'ÀMBIT LABORAL.
PROXIMIA